Проблясъци светлина водят до флуоресциране на пластмасите, по което може да се идентифицира видът им

Проблясъци светлина водят до флуоресциране на пластмасите, по което може да се идентифицира видът им