Математически модел показва произхода на боклука в Световния океан

Математически модел показва произхода на боклука в Световния океан