Швеция рециклира и използва повторно цели 99% от отпадъците си.

Швеция рециклира и използва повторно цели 99% от отпадъците си.