Ликвидират депата за битови отпадъци в Дебелец и Килифарево

Ликвидират депата за битови отпадъци в Дебелец и Килифарево

Над 800 000 лв. ще бъдат инвестирани в ликвидиране на двете депа, съобщават от кметската администрация. В Община Велико Търново започва реализация на проекти, одобрени от ПУДООС и Министерството на околната среда и водите за изпълнение на два екологични проекта, свързани със закриване и рекултивация на терените на депата за битови отпадъци на Дебелец и…