5 ноември 1963 г. Тодор Живков лично открива първите мощности в новопостроения комбинат. Денят е обявен за официален празник на металурга

5 ноември 1963 г. Тодор Живков лично открива първите мощности в новопостроения комбинат. Денят е обявен за официален празник на металурга