„Кремиковци“ даваше работа на 65% от товарните превози на БДЖ

„Кремиковци“ даваше работа на 65% от товарните превози на БДЖ