6 площадки приемат вторични суровини в Благоевград

6 площадки приемат вторични суровини в Благоевград