Нова инсталация ще сепарира битовите отпадъци в Габрово.

Нова инсталация ще сепарира битовите отпадъци в Габрово.