Защо в Швеция вече няма отпадъци?

Защо в Швеция вече няма отпадъци?