До 2030 г. Европа да рециклира 70 % от битовите отпадъци и 80 % от отпадъците от опаковки. © Solaar

До 2030 г. Европа да рециклира 70 % от битовите отпадъци и 80 % от отпадъците от опаковки. © Solaar