Независимо от кризисната политическа обстановка правителството продължава да работи. В близките няколко седмици то има възможност да предприеме полезни за икономиката ни конкретни стъпки. Снимка: Преса

Независимо от кризисната политическа обстановка правителството продължава да работи. В близките няколко седмици то има възможност да предприеме полезни за икономиката ни конкретни стъпки.
Снимка: Преса