Рециклирали сме 184 000 тона отпадъци за година. Снимка: Всеки ден

Рециклирали сме 184 000 тона отпадъци за година. Снимка: Всеки ден