Чудовище от найлонови торбички и пластмасови отпадъци в акция пред Европейската комисия Reuters

Чудовище от найлонови торбички и пластмасови отпадъци в акция пред Европейската комисия
Reuters