Щурмоваците в ромските бригади почти винаги са непълнолетни жени и малки деца

Щурмоваците в ромските бригади почти винаги са непълнолетни жени и малки деца