Това е многостранен подход за опазване на ресурсите.

Това е многостранен подход за опазване на ресурсите.