Проблемът с ядрените отпадъци е, че трябва да се съхраняват хиляди години преди да станат безопасни

Проблемът с ядрените отпадъци е, че трябва да се съхраняват хиляди години преди да станат безопасни