Пламси ООД - Изкупува всички видове отпадъци от стъкло

Клиенти

Потенциални наши клиенти могат да бъдат:
  • Търговски вериги и малки търговски обекти
  • Хотели и ресторанти
  • Административни обекти
Запитване за оферта

Отпадъци от стъкло

Дружеството ни изкупува всички видове отпадъци от стъкло. Предлагаме специални абонаментни условия за юридически лица.

Търговската ни дейност и предлаганите от нас услуги са насочени към все по-пълно задоволяване на непрекъснато нарастващите нужди и изисквания на пазара, автономност при изкупуване и съхранение на суровините и материалите в собствени търговски бази, обработка и транспортиране с модерни и високотехнологични машини и съоръжения.

Вторични суровини от стъкло

Пламси ООД извършва търговска дейност със следните стъклени отпадъци, вторични и отпадъчни материали от стъкло.
  • Бутилки и буркани
  • Бутилки и чаши за еднократна употреба
  • Бели стъклени отпадъци
  • Цветни стъклени отпадъци
  • Несортирани отпадъци от стъкло

Процедура

Приемане & Предаване на отпадъци от стъкло.
  • Отпадъците от стъкло от юридически лица се приемат на база Договор за покупко – продажба.
  • Отпадъците от стъкло от физически лица се приемат на база Покупко – изплащателна сметка и договор за покупко – продажба.