Пламси ООД - Изкупува всички видове отпадъци от пластмаса и найлон

Клиенти

Потенциални наши клиенти могат да бъдат:
 • Търговски вериги и малки търговски обекти
 • Фирми от промишлеността
 • Общини и ведомства
 • Опаковачни и бутилиращи компании
Запитване за оферта

Отпадъци от пластмаса

Дружеството ни изкупува всички видове отпадъци от пластмаса, найлон, съдове от твърда пластмаса, пластмасов филм.

Търговската ни дейност и предлаганите от нас услуги са насочени към все по-пълно задоволяване на непрекъснато нарастващите нужди и изисквания на пазара, автономност при изкупуване и съхранение на суровините и материалите в собствени търговски бази, обработка и транспортиране с модерни и високотехнологични машини и съоръжения.

Вторични суровини от пластмаса

Пламси ООД извършва търговска дейност със следните пластмасови отпадъци, вторични и отпадъчни материали от пластмаса.
 • Съдове от твърда пластмаса
 • Пластмасови бутилки
 • Пластмасов филм
 • Всички употребявани опаковки от пластмаса, найлон
 • Пластмаса от излязло от употреба ЕЕО (електрическо и електронно оборудване)

Процедура

Приемане & Предаване на отпадъци от пластмаса.
 • Отпадъците от пластмаса от юридически лица се приемат на база Договор за покупко – продажба.
 • Отпадъците от пластмаса от физически лица се приемат на база Покупко – изплащателна сметка и договор за покупко – продажба.