Пламси ООД - Изкупува всички видове отпадъци от метал

Клиенти

Потенциални наши клиенти могат да бъдат:
  • Фирми от промишлеността
  • Транспортни и строителни фирми
  • Стари производствени обекти
  • Административни обекти
Запитване за оферта

Отпадъци от метал

Дружеството ни изкупува всички видове отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба конструкции, МПС, машини, съоръжения, възли и детайли от метал.

Търговската ни дейност и предлаганите от нас услуги са насочени към все по-пълно задоволяване на непрекъснато нарастващите нужди и изисквания на пазара, автономност при изкупуване и съхранение на суровините и материалите в собствени търговски бази, обработка и транспортиране с модерни и високотехнологични машини и съоръжения.

Вторични суровини от метал

Пламси ООД извършва търговска дейност със следните групи отпадъци, вторични и отпадъчни материали /скрап/.
  • Черни метали
  • Цветни метали
  • Акумулаторни батерии
  • Излезли от употреба МПС (моторни превозни средства)
  • Излязло от употреба ЕЕО (електрическо и електронно оборудване)
  • Дружеството изкупува и всякакви цветни метали на блок с химичен анализ на всяка плавка.

Процедура

Приемане & Предаване на отпадъци от метал.
  • Приемането и предаването на отпадъци от юридически лица в базите на Пламси ООД се извършва съгласно чл.8 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗУО, въз основа на сключен договор и СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД по образец.
  • Приемането и предаването на отпадъци от физически лица в базите на Пламси ООД, се извършва въз основа на сключен договор, представяне на лична карта и съгласно чл.39 ал.2 от ЗУО и попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД по образец.