Прогнозната цена за поддържането на 20 столични района е над 200 млн. лева © ВЕЛКО АНГЕЛОВ

Прогнозната цена за поддържането на 20 столични района е над 200 млн. лева © ВЕЛКО АНГЕЛОВ