Снимка: Майкъл Антон, Департамента по чистотата на Ню Йорк Сити. Видео клип представя в рамките на няколко минути всекидневното рециклиране на тонове хартия в Ню Йорк Сити

Снимка: Майкъл Антон, Департамента по чистотата на Ню Йорк Сити. Видео клип представя в рамките на няколко минути всекидневното рециклиране на тонове хартия в Ню Йорк Сити