Цветни метали

Рециклируеми суровини от цветни метали

Наши клиенти са преработвателните фирми от страната и чужбина.

В по-голямата си част качеството на продаваните отпадъци от нас цветни метали се класифицира съгласно спесификация ISRI 

Описание

Рециклируеми суровини от цветни метали

Наши клиенти са преработвателните фирми от страната. В по-голямата си част качеството на продаваните отпадъци от цветни метали се класифицира съгласно спесификация ISRI 

Еко Феникс преработва следните видове отпадъци от цветни метали, съгласно ISRI спецификациите:

Алуминиеви отпадъци

Taint/Tabor – ЧИСТИ СТАРИ ЛИСТИ ОТ СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ

Състои се от чисти стари листи от смесени алуминиеви сплави от две или повече сплави, невключващи фолио, венициански щори, отливки, тънка жица, изолирани кабели, домакински съдове, радиаторни кожуси, самолетни листи, капчки от бутилки, пластмасови детайли, замърсявания и други неметални включвания. Замърсяванията от грес и машинни масла не бива да превишават 1%. Допускат се максимум 10% боядисани листи.

Take – НОВИ АЛУМИНИЕВИ КУТИЙКИ

Състоят се от нови алуминиеви кутийки и изрезки, с ниско медно съдържание, чисти, литографирани или не, с безцветнолаково покртие, но без винтови капачки, желязо, замърсявания и други включания. Омасляване максимум 1%.

Talc – ОТПАДЪЦИ ОТ УПОТРЕБЯВАНИ АЛУМИНИЕВИ КУТИЙКИ

Състоят се от употребявани, стари алуминиеви кутийки за храни и/или напитки. Отпадъците не трява да съдържат други отпадъчни метали, фолио, кутии от ламарина, пластмасови бутилки, хартия, стъкло и други неметални включвания. Малки изключения от тази спецификация могат да се договорят между продавача и купувача.

Taldack – ПЛЪТНО БАЛИРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ УПОТРЕБЯВАНИ АЛУМИНИЕВИ КУТИЙКИ (UBC)

Плътността на балите трябва да бъде от 562 до 802 kg/m3. Теглото на всека отделна бала не бива да превишава 27.2 kg. Стандартните размери на балите варират от 10″ х 13″ x 101/4″ (25.4 x 33 x 26 см) до 20″ x 61/4″ x 9″ (50.8 x 15.9 x 22.9 cm). Всяка бала трябва да има лентови прорези в двете посоки, които да улесняват подреждането и чембероването им на връзки. Всички бали, съставящи една връзка трябва да бъдат с еднакви размери. Размери на връзките: Допустимите размери ба връзките са 41″ до 44″ x 51″ (104 до 112 cm) на 54″ x 54″ (137 x 137 cm) на 56” (142 cm) височина. Единственият допустим метод на чембероване е следният: Използвайки минимум 5/8″ (1.6 cm) широк на .020″ (.05 cm) дебел стомане чембер (лента), връзките трябва да бъдат пристегнати с по един вертикален чембер на всяка редица и минимум по два напречни (хоризонтални) чембера на връзка. Използванто на подпори и/или укрепващи листи от какъвто и да е материал е недопустимо. Материалът трябва да бъде магнитно сепариран и почистен от стомана, олово, капачки на бутилки, пластмасоти кутийки и други пластмасови, стъклени, дървени включвания, мръсотия, смазки и други чужди примеси. Наличието на свободно олово е основание за отказване на партидата. Всеки и всички алуминиеви материали, различни от употребявани кутийки за напитки, са неприемливи. Характеристики, невключени в спецификациите, като влажност, и всякакви вариации на тази спецификация следва да бъдат съгласъвани преди доставката между продавача и купувача.

Taldon – БАЛИРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ УПОТРЕБЯВАНИ АЛУМИНИЕВИ КУТИЙКИ (UBC)

Минималната плътност на балите трябва да бъде от 14 паунда на кубически фут (225 kg/m3), а максималната – 17 паунда на кубически фут (273 kg/m3) за непресовани UBC и 22 паунда на кубически фут (353 kg/m3) за пресовани UBC. Размери: минимум 30 кубични фута (.85 m3), с размери на балата в следните граници: от 24″ до 40″ (61 до 132 cm) на 30″ до 52″ (76 до 132 cm) на 40″ до 84″ (102 до 213 cm). Единственият допустим медод на чембероване е следният: четири до шест 5/8″ (1.6 cm) x .020″ (5mm) стоманени чембера, или шест до десет стомани жици с калибър #13(алуминиеви ленти или жици са приемливи при еквивалентен брой и здравина). Използванто на подпори и/или укрепващи листи от какъвто и да е материал е недопустимо. Материалът трябва да бъде магнитно сепариран и почистен от стомана, олово, капачки на бутилки, пластмасоти кутийки и други пластмасови, стъклени, дървени включвания, мръсотия, смазки и други чужди примеси. Наличието на свободно олово е основание за отказване на партидата. Всеки и всички алуминиеви материали, различни от употребявани кутийки за напитки, са неприемливи. Характеристики, невключени в спецификациите, като влажност, и всякакви вариации на тази спецификация следва да бъдат съгласъвани преди доставката между продавача и купувача.

Taldork – БРИКЕТИРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ УПОТРЕБЯВАНИ АЛУМИНИЕВИ КУТИЙКИ (UBC)

Плътността на брикетите трябва да е минимум 50 паунда на кубичен фут (800 kg/m3). Стандартните размери на брикета са в рамките на: от 12″ до 24″ (30.5 x 61 cm) x 12″ до 24″ (30.5 x 61 cm) с еднообразен профил и с променлива дължина от 8″ (20.3 cm) минимум и 48″ (122 cm) максимум. Брикетите трябва да се чембероват на връзки или върху подпорни средства с минимум по една вертикална лента (чембер) на ред и минимум по една напречна лента (чембер) на всеки слой. Брикетите не бива да излизат извън палета. Общата височина на опаковката трябва да бъде максимум 48″ (122 cm). Чембероването трябва да бъде най-малко с 5/8″ (1.6 cm) широка на .020″ (5mm) дебела стоманена лента или еквивалентна по здравина от друг мтериал. Теглото на всяка от връзките не бива да надвишава 4,000 паунда (1.814 mt). Материалът трябва да бъде магнитно сепариран и почистен от стомана, олово, капачки на бутилки, пластмасоти кутийки и други пластмасови, стъклени, дървени включвания, мръсотия, смазки и други чужди примеси. Наличието на свободно олово е основание за отказване на партидата. Всеки и всички алуминиеви материали, различни от употребявани кутийки за напитки, са неприемливи. Характеристики, невключени в спецификациите, като влажност, и всякакви вариации на тази спецификация следва да бъдат съгласъвани преди доставката между продавача и купувача.

Talk – АЛУМИНИЕВО-МЕДНИ РАДИАТОРИ

Състоят се от почистени алуминиеви и медни радиатори, и/или алуминиеви ребра върху медни тръби, почистени от месингови тръби, железни и други странични елементи.

Talon – ОТПАДЪЦИ ОТ НОВИ ПОЧИСТЕНИ АЛУМИНИЕВИ ЖИЦИ И КАБЕЛИ

Състоят се от нови, почистени, несплавени алуминивеи жици или кабели, почистени от тънък многожилен пороводник, кабели с водеща стоманена жица, екранирани и изолитани кабели, желязо, изолации и други нематални включвания.

Taste – ОТПАДЪЦИ ОТ СТАРИ АЛУМИНИЕВИ ЖИЦИ И КАБЕЛИ

Състоят се от стари кабели и жици от несплавен алуминий, съдържащи не повече от 1% окисления и замърсявания, почистени от тънък многожилен проводник, желязна и пластмасова изолация и други неметални включвания.

Tata – ОТПАДЪЦИ ОТ ЕКСТРУДИРАН АЛУМИНИЙ

Състои се от една сплав(обикновено 6063). Отпадъците могат да съдържат “удебелени краища” (остатъци от процеса на изтегляне), но трябва да бъдат почистени от всякакви чужди замърсявания. Допустимо е наличието на елуксиран материал. Наличието на боядисан материал или сплави, различно от 6063 се допускат само ако това е договорено между продавача и купувача.

Toto – ОТПАДЪЦИ ОТ ЕКСТРУДИРАН АЛУМИНИЙ 10/10

Състоят се от екструдиран алуминий сплав 6063 (нови, призводствени или стари, употребявани отпадъци), които могат да съдържат до (но не повече от) 10% боядисан материал и 10% – от сплав 6061. Не трява да съдържа отпадъци от други алуминиеви сплави. Материалът трябва да бъде почистен от цинкови краища, железни елементи, филц, пластмаси, хартия, картон, термо-мост, кал и други замърсявания.

Tense – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ ОТЛИВКИ

Състои се от почистени алуминиеви отливки, които могат да съдържат автомобилни и авиационни отливки, но без блокчета (слитъци), и да бъдат почистени от желязо, месинг, замърявания и други неметални включвания. Омасляването не бива да превишава 2%.

Tepid – ОТПАДЪЦИ ОТ АЛУМИНИЕВИ САМОЛЕТНИ ЛИСТИ:

Продават се на базата на конкретния си рандеман или при специални уговорки с купувача.

Tesla – УПОТРЕЯВАНО АЛУМИНИЕВО ФОЛИО

Състои се от балирано използвано домакинско фолио и профилирани съдове от фолио от алуминиеви сплави серии 1000, 3000 и 8000, без покритие. Матриалът може да бъде елуксиран и да съдържа максимум 5% органични остатъци. Не трябва да съдържа фолио от антирадарни установки, химически обработено фолио, ламинирано фолио, желязо, хартия, пластмаси и други неметални замърсявания.

Throb – ПРЕТОПЕН АЛУМИНИЙ

Състои се от претопени алуминиеви отпадъци в различни форми, като кюлчета, отливки (инготи), сляби и пр., за по-лесно транспортиране; не бива да имат корозия, шлака или някакви не-алуминиеви включвания.

Още суровини

Медни отпадъци

Barley №1 – МЕДНА ЖИЦА

Състои се от No. 1 оголена неизолирана жица от несплавена мед, не-потънка от калибър No. 16 B и S. Позеленяла медна жица и балиран материал могат да се приемат единствено при споразумение между продавача и купувача.

Berry № 1 – МЕДНА ЖИЦА

Състои се от чиста, некалайдисана,неизолирана жица или кабел от несплавена мед, със сечение, не по-малко от калибър No. 16 B и S, без горена жица, която е чуплива.

Birch № 2 – МЕДНА ЖИЦА

Състои се от разнообразни виде жица от несплавена мед със средно медно съдържание от 96% (минимум 94%), измерено с електролитен анализ. Не трябва да съдържа следното: прекалено големи количества калайдисана, с оловно покритие или припой, жица; месингова или бронзова жица; наднормено омасляване, желязни и неметални включвания; горена медна жица, съдържаща изолация; тънка жица с лаково покритие; горена жица, която е трошлива и да няма пепел.

Candy № 1 – ДЕБЕЛА МЕД

Състои се от от почистени, неизолирани, от несплавена мед, изрезки, отломки, шини, колекторни пластини, и жице с дебелина не-малка от 1/16 инча, без горена трошлива жица, но може да включва чисти медни тръби.

Cliff № 2 – МЕДНИ ОТПАДЪЦИ

Състои се от разообразни, от несплавена мед, със средно медно съдържание 96% (минимум 94%), определено чрез елекролитен анлиз. Не трябва да съдържа следното: Прекалено покалаени, покрити с олово или припой медни отпадъци; месинг и бронз; прекалено омасляване, железни и неметални включвания; медни тръби с други, освен медни муфи или с утайки; медна жица от горене, съдържаща изолации; тънка лакирана жица; горена жица, която трошлива; и не трябва да съдържа пепел.

Отпадъци от цинк

Saves – СТАРИ ОТЛИВКИ ОТ ЦИНК

Състоят се от разнородни стари отливки на цинкова основа, с или без железни и други включвания. Не съдържат стружки, парчета шлака, големи късове, претопени парчета и др.

Scabs – ОТПАДЪЦИ ОТ НОВИ ЦИНКОВИ ОТЛИВКИ

Състои се от нови или неизползвани, чисти отливки на цинкова основа. Отливките са небоядисани, без елуксация и корозия.

Scoot – АВТОМОБИЛНИ РЕШЕТКИ ОТ ЦИНКОВИ ОТЛИВКИ

Състоят се от чисти, стари или използвани автомобилни решетки от цинкови сплави, несъдържащи припой.

Scope – НОВИ ЕЛУКСИРАНИ ОТЛИВКИ ОТ ЦИНКОВИ СПЛАВИ

Състоят се от нови или неизползвани, чисти, елуксирани отливки на цинкова основа, без корозия.

Scope – СТАРИ ЦИНКОВИ ОТПАДЪЦИ

Състоят се от чисти сухи цинкови отпадъци, като листи, капачки за буркани, чисти несплавени отливки и антикорозионни плочи.

Scribe - НАТРОШЕНИ ЦИНКОВИ ОТЛИВКИ

НАТРОШЕНИ ЧИСТО СОРТИРАНИ ПАРЧЕТА ОТ ЦИНКОВИ ОТЛИВКИ,КАТО ТАКИВА, ШРЕДИРАНИ ОТ АВТОМОБИЛНИ ОТПАДЪЦИ.

Scroll – НЕСОРТИРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЦИНКОВИ ОТЛИВКИ

Продукт от автомобилни шредери. Материалът съдържа около 55% цинк-съдържащи отпадъци. Другите цветни метали, като алуминий, неръждаема стмана, мед, месинг и т.н. съставляват около 40%. Медна жица с изолация около 1%. Замърсявания, стъкло, гума, омасляване, желязо и пр. не надвишават 5%.

Отпадъци от месинг

Honey – ОТПАДЪЦИ ОТ "ЖЪЛТ” МЕСИНГ

Състои се от от смесени отпадъци от жълт месинг, включващи месингови отливки, валцован месинг, месингови пръти, тръби и различни жълти месинги, включително на метализиран месинг. Трябва да е почистен от манганов бронз, алуминиев бронз, непретопени радиатори или части от радиатори, и от изключително замърсени или корозирали материали.

Ivory – ОТЛИВКИ ОТ "ЖЪЛТ" МЕСИНГ

Състои се от отливки от жълт месинг в тигелни форми, като никоя отливка не се различава като размер от останалите с повече от 12″ (30.48 см); не съдържа кован месинг, силициев бронз, алуминиев бронз, и не съдържа повече от 15% никелиран материя.

Ocean – СМЕСЕНИ НЕПРЕТОПЕНИ АВТОМОБИЛНИ РАДИАТОРИ

Състоят се от смесени автомобилни радиатори, без алуминиеви радиатори, без оребрени с желязо радиатори.

Отпадъци от неръждаема стомана

Pekoe – СЕРИЯ 200 МАСИВНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Състои се от всички типове почистени AISI серия отпадъци от масивна неръждаема стомана, съдържаща максимум 0.5% мед, почистена от чужди включвания и замърсявания.

Sabot – ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Състои се почистени изрезки и масивни парчета отпадъци тип 18-8, съдържащи минимум 7% никел, 16% хром, и максимум 0.50% молибден, 0.50% мед, 0.045% фосфор, и 0.03% сяра, и освен това не съдържа никакви вредни замърсявания. Всички конкретни изисквания, като физическо състояние, оценка, допълнителни анализи и подготовка на материала се договарят между купувача и продавача.

Ultra – СТРУЖКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Състои се от почистени стружки от неръждаема стомана тип 18-8 съдържащи минимум 7% никел и 16% хром, и да не съдържат цветни метали, неметални включвания, наднормено желязо, омасляване и други замърсявания. Всички конкретни изисквания, като физическо състояние, оценка, допълнителни анализи и подготовка на материала се договарят между купувача и продавача.

Vaunt – НИКЕЛ-ЖЕЛЕЗНИ (ЕДИСОНОВИ) АКУМУЛАТОРИ

Батериите трябва да бъдат без опаковки, медни свързващи елементи и наднормено количество течности. Не трябва да съдържат никел – кадмиеви батерии.

0
Преработени отпадъци (2018 г/т)
0
Отпадъци от метали (2018 г/т)
0
Относителен дял ( % )