Хартия

Рециклируеми суровини от хартия

Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал.

Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровина годна за рециклиране.

Описание

Рециклируеми суровини от хартия

Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал. Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровина годна за рециклиране.

Някои типове отпадъчна хартия, класифицирана според стандартите на ISRI (Институт за Рециклиращата Промишленост), които Пламси ООД преработва:

Пламси ООД - Изкупува всички видове отпадъци от хартия

Класификация по ISRI

Хартия & Картон

Смесена домакинска хартия

Състои се от смес от различни по качество хартия без ограничение за вида на влакнестата структура, обикновено генерирана от домакинствата, чрез системите за разделно събиране на отпадъци. Забранените материали не бива да надвишават 2%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 5%.

Мека смесена хартия

Състои се от смес от различни по качество хартия без ограничение за вида на влакнестата структура. Забранените материали не бива да надвишават 1%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 5%.

Твърда смесена хартия (HMP)

Състои се от чиста, сортирана смес от различни по качество хартия, съдържаща не повече от 10% целулоза. Забранените материали не бива да надвишават 0.5%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 3%

Изрезки от картон за кутии

Състои се от нови изрезки от хартия, използвана за призводството на сгъваеми картони, готови кутии или други подобни картонени продукти. Забранените материали не бива да надвишават 0.5%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 2%

Индустриални опаковки

Състои се от хартия, използвана за опаковане на ролки, връзки, или пачки от готова хартия. Забранените материали не бива да надвишават 0.5% Общото количество на чужди включвания да не надвишава 3%

Хартия от вестници

Състои се основно от вестнци. Забранените материали не бива да надвишават 1%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 5%.

Вестникарска хартия, обезмастилена (#7 ONP)

Състои се от сортирани, свежи вестници, непрегорени от слънцето, съдържащи не повече от нормалния процент дълбок печат и цветни секции. Може да съдържа списания. Забранени материали не се допускат. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 0.25%.

Списания (OMG)

Състои се от списания, каталози и други подобни печатни издания, с обложки. Могат да съдържат малък процент новинарска хартия, без обложки. Забранените материали не бива да надвишават 1%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 3%.

Вълнообразен картон (Велпапе-OCC)

Съдържа от велпапе с обшивка от многослоен картон, юта или крафт. Забранените материали не бива да надвишават 1%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 5%.

Двойно сортиран вълнообразен картон (Велпапе-DS OCC)

Състои се от двойно сортиран вълнообразен картон, генериран от супермаркети и/или индустриални предприятия, с обшивка от многослоен картон, юта или крафт. Материалът е специално сортиран,  така че да не съдържа картон, вносно велпапе, пластмаси и восък. Забранените материали не бива да надвишават 0.5%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 2%.

Употребявана кафява хартия (Крафт)

Състои се от торби от кафява хартия, без съдържание на нежелани обшивки и остатъци в торбите. Забранени материали не се допускат. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 0.5%.

Смесени изрезки от кафява хартия (Крафт)

Състои се от нови изрезки от кафява хартия, листи и отпадъчни торби, несъдържащи шита хартия. Забранени материали не се допускат. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 0.1%.

0
Преработени отпадъци (2018 г/т)
0
Отпадъци от хартия (2018 г/т)
0
Относителен дял ( % )

Допълнителна информация

Тегло 500 кг
Размери 80 × 90 × 120 см