Продукти & Рецикликлируеми суровини

От нас може да закупите следните рециклируеми суровини годни за преработка, сортирани и преработени съгласно изискванията и стандартите на ISRI.

Показване на 5 резултата

Рециклируеми суровини от пластмасаРециклируеми суровини от пластмаса

Пластмаса

Рециклируеми суровини от пластмаса

Пластмасата е най-новия и разпространен материал за опаковки.

Модерната система за контрол, механичното и ръчно сортиране позволяват ефективното отделяне  на твърди и меки смесени пластмаси: PE, PP, PS, PET, HDPE, LDPE, които се отделят и по цвят.

Рециклируеми суровини от стъклоПламси ООД - Рециклируеми суровини от стъкло

Стъкло

Рециклируеми суровини от стъкло

Според американския Институт по стъклени опаковки (GPI), основан още през 1919 г., рециклираното стъкло намалява нуждата от суров материал с до 95%.

Влагането на рециклирано стъкло за производството на нови продукти не влошават качеството, чистотата и прозрачността им, а тъкмо обратното – явява се задължителен елемент от материалите, използвани в производството.

Рециклируеми суровини от хартия и картонСепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал.

Хартия

Рециклируеми суровини от хартия

Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал.

Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровина годна за рециклиране.

Рециклируеми суровини от цветни металиПламси ООД - Рециклируеми суровини от цветни метали

Цветни метали

Рециклируеми суровини от цветни метали

Наши клиенти са преработвателните фирми от страната и чужбина.

В по-голямата си част качеството на продаваните отпадъци от нас цветни метали се класифицира съгласно спесификация ISRI 

Рециклируеми суровини от металПламси ООД - Рециклируеми суровини от черни метали

Черни метали

Рециклируеми суровини от черни метали

Наши клиенти са преработвателните фирми от страната и чужбина.

В по-голямата си част качеството на обработваните и продавани отпадъци от черни метали се класифицират съгласно спесификацията на ISRI.