Отпадъците не са гориво - Не горете бъдещето ни!

Отпадъците не са гориво – Не горете бъдещето ни!