Посланието на акцията е "Боклукът в раницата". Фотограф: Александър Йосифов ["За земята"]Посланието на акцията е "Боклукът в раницата". Фотограф: Александър Йосифов ["За земята"]

Посланието на акцията е „Боклукът в раницата“. Фотограф: Александър Йосифов [„За земята“]