Тази година почистването се проведе на териториятя на Национален парк Рила. Фотограф: Александър Йосифов ["За земята"]

Тази година почистването се проведе на териториятя на Национален парк Рила. Фотограф: Александър Йосифов [„За земята“]