Нов специализиран автомобил за събиране на твърди битови отпадъци в Трявна

Нов специализиран автомобил за събиране на твърди битови отпадъци в Трявна