Оборудването е ново, напълно окомплектовано, неупотребявано, в точно съответствие с договореностите между страните.

Оборудването е ново, напълно окомплектовано, неупотребявано, в точно съответствие с договореностите между страните.