Автомобилът е дизел – 6 цилиндъра, със степен на пресоване и компресиране 6:1 и технически параметри, съгласно технически приложения на изпълнителя.

Автомобилът е дизел – 6 цилиндъра, със степен на пресоване и компресиране 6:1 и технически параметри, съгласно технически приложения на изпълнителя.