Становище на "За Земята" относно окончателен вариант на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Становище на „За Земята“ относно окончателен вариант на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”