Над 20 паркови пейки и 7500 фиданки срещу рециклиране получи община Велико Търново.

Над 20 паркови пейки и 7500 фиданки срещу рециклиране получи община Велико Търново.