Нашата мисия

Ние сме горди, че със своята работа допринасяме в опазването на ресурсите в страната и на планетата като цяло.

Въпреки противоречивото общественно мнение, относно нашият бранш, ние сме убедени, че опазването на околната среда, опазване на енергийните ресурси, въвеждането в експлоатация на ниско въглеродни производства е приоритетен ангажимент за човечеството.

В този смисъл, ние сме горди, че със своята работа даваме своя принос в опазването на ресурсите в страната и на планетата като цяло.

Нашата мисия е да бъдем разпознавани като доверен партньор, благодарение на предлаганите от нас услуги, извършвани от отдадени служители, както и на средата, в която работим. Успехът ни се измерва с удовлетворението на нашите клиенти и партньори и зададените индикатори за изпълнение.

За да изпълним мисията си, ние от „ПламСи“ ООД непрестанно подобряваме услугите и разширява познанията си чрез образователни и технологични модернизации и нови бизнес партньорства.

Ценности

Всички ние в „ПламСи“ ООД разбираме важността на фирмените ценности и се стремим да гарантираме, че тези принципи се прилагат постоянно в нашата дейност.

Ние сме отговорни пред своите клиенти, партньори и служители като спазваме поетите ангажименти, постигаме резултати и се стремим към най-високо качество. Открихме, че за постигането на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти. Те са фундаментални за всичко, което правим.

Обслужване на клиенти и партньори

Ние познаваме, разбираме и отговаряме на потребностите на нашите клиенти и партньори. Ангажиментът ни за най-добри практики гарантира непрекъснатото предоставяне на качествено обслужване.

Промени & Иновации

Ние насърчаваме промяната и търсим възможностите, които тя предлага. Системно оценяваме и преоткриваме услугите, които предлагаме, за да гарантираме високо качество на своите клиенти и партньори, като използваме най-добрите практики и най-съвременните технологии в нашата работа.

Почтеност

Последователни и с високи стандарти във всичко, което правим. Ние обръщаме изключително внимание на репутацията си, за да бъдем надежден и честен партньор.

Качество

Ние поставяме високи стандарти и очакваме само най-доброто от себе си. Усъвършенстваме се чрез постоянни подобрения и се гордеем с предлаганото високо качество на нашите услуги.

Работници & Служители

Качеството на нашите работници и служителите ни оказва пряко влияние върху нашите сила, репутация и жизненост. Високо ценим приноса и способностите на хората, с които работим.

Здраве & Безопасност

Гарантираме най-високи стандарти на безопасност, здраве и качество на средата, в която работим.

Стратегия

Професионализмът дължим на опита си! Залагаме на непрекъснато развитие на търговската си дейност, разширяване на бизнес контактите и овладяване на незаетите пазарни ниши.

Ние предоставяме на клиентите си – качествено нови възможности за търговски взаимоотношения.

Целта ни е да изградим и поддържаме близки отношения със своите клиенти. Обслужваме бързо и ефективно. Предлагаме цялостни решения в търговските взаимоотношениея за клиенти и партньори. Стремим се да запазим и развием иновативността и младежкия си дух; гъвкавостта и стремежа към разбиране нуждите на своите клиенти. Нашите усилия са изцяло насочени към създаване на стойности, ценени от нашите клиенти, контрагенти и общество като цяло.

Отговорност пред природата

Стремим се да запазим и развием иновативността и младежкия си дух; гъвкавостта и стремежа към разбиране нуждите на своите клиенти. Нашите усилия са изцяло насочени към създаване на стойности, ценени от нашите клиенти, контрагенти и общество като цяло.
Изграждане на лидерска позиция на предлаганите от нас услуги.
Подобряване на конкурентноспособността, чрез повишаване производителността на труда.
Увеличаване на предлаганите услуги, чрез постоянни иновации и усъвършенстване.

Фактори

Фактори, благоприятстващи трансформирането на компанията към новата среда.
Подобряване на предразположението на нашите клиенти и партньори.
Подобряване на атрактивността на нашата компания.
Отговорно пазарно поведение.

Имаме за свои клиенти, голям брой производствени фирми и корпорации, водещи търговски вериги, държавни и обществени институции, неправителствени организации и частни лица.