Изкупува всички видове отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, хартия и стъкло. „ПламСи“ ООД е предприятие с основен предмет на дейност- сортиране, пр

Пламси ООД – Търговия с вторични суровини