Кои сме ние?

Пламси ООД - Изкупува всички видове отпадъци от хартия
Пламси ООД - Търговия с вторични суровини

„ПламСи“ ООД е предприятие с основен предмет на дейност- сортиране, преработка и рециклиране на вторични суровини.

Дружеството е регистрирано през 2008 година и е сред пионерите в град Белене и област Плевен в търговията и рециклирането на отпадъчни и вторични суровини. „ПламСи“ ООД е организация по оползотворяване на отпадъците по смисъла на чл. 37, ал.1, от ЗУО, притежаваща разрешение по чл.57, ал.1 от същия закон, обективирано в Решение № 08-ДО-328-00 от 29.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – гр. Плевен.

Усъвършенстване на фирмената политика в зависимост от изискванията на пазара, автономността при изкупуване и съхранение в собствени пунктове, обработката и транспортирането със собствени модерни машини и съоръжения, младият и мотивиран персонал, инвестициите в разширение на материалната база и модерното оборудване са само част от визията на нашата компания.

Прилагаме бизнес модел, чрез който предоставяме на клиентите си разнообразни търговски оферти с разширени клаузи и допълнителни преимущества. Движеща сила на нашето развитие са ползите, които можем да дадем на клиентите си и обществото като цяло. Измерваме нашия успех чрез степента на удовлетвореност на нашите клиенти.

Принципи в нашата работа.

  • ДЪЛГОСРОЧНИ, ЯСНИ И ПРОЗРАЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРЯНЕ.
  • СПЕЦИАЛНИ И АТРАКТИВНИ АБОНАМЕНТНИ УСЛОВИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
  • АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНИ И ВЕДОМСТВА.
  • РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ФИРМИ ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА.
  • 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО, 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА, 365 ДНИ В ГОДИНАТА.
  • ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ОБРАБОТКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА РЕЦИКЛИРУЕМИ СУРОВИНИ.

Компетенции

Отпадъци от метал - 15 години
Отпадъци от излязло от употреба ЕЕО - 15 години
Отпадъци от опаковки - 15 години
Отпадъци от разделно събиране - 12 години
Опасни отпадъци - 8 години
Строителни отпадъци - 6 години
 

Нашият екип

Силвия Мичева - Управител на "Пламси" ООД
Пламси ООД - Търговия с вторични суровини

Силвия Мичева

Управител на Пламси ООД

Стремим се към постоянно повишаване на качеството на нашите услуги, към създаване на доверие в нашите клиенти и партньори.

micheva(at)plamsi.net

Тел.: 0885 91 91 85

Слави Шкодров
Пламси ООД - Търговия с вторични суровини

Слави Шкодров

Управител на ТБ Белене

За постигането на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти.

belene(at)plamsi.net

Тел.: 0888 14 68 37

Христо Мичев, ТБ Новачене - ПламСи ООД
Пламси ООД - Търговия с вторични суровини

Христо Мичев

Управител на ТБ Новачене

Опазването на околната среда е приоритетен ангажимент за човечеството. Със своята работа ние даваме своя малък принос за това.

novachene(at)plamsi.net

Тел.: 0885 91 91 80

Генади Георгиев
Пламси ООД - Търговия с вторични суровини

Генади Георгиев

Управител на ТБ Муселиево

Оползотворяване на ресурсите и опазването на околната среда са неотменим ангажимент за всяко общество.

muselievo(at)plamsi.net

Тел.: 0886 36 84 36

Продукти

Пламси ООД - Изкупува всички видове отпадъци от хартия
Пламси ООД - Търговия с вторични суровини
Балирана суровина от пластмаса
Рециклируеми суровини от хартия и картон
Пламси ООД - Търговия с вторични суровини
Балирана суровина от хартия и картон
Рециклируеми суровини от стъкло
Пламси ООД - Търговия с вторични суровини
Рециклируеми суровини от стъкло
Рециклируеми суровини от метал
Пламси ООД - Търговия с вторични суровини
Рециклируеми суровини от метал

През 2023 година спасихме от изсичане 1105 дървета. С предадената за рециклиране хартия, спестихме 2 715 296 литра питейна вода. Спестихме 340 м³ място в депата за отпадъци. Спестихме 40% от ресурсите за производството на 85 тона първична хартия. С предадената за рециклиране пластмаса ние осигурихме енергийните ресурси за 66 български семейства за две години. С предадените за рециклиране черни метали ние спестихме използването на 1180 тона желязна руда, 40% по-малко вода, 75% по-малко енергия и 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха.

Професионално и експертно отношение към поетите ангажименти. Техническата и транспортната ни обезпеченост, опита и професионализма на нашите работници и служители са безспорна гаранция за високото качество на нашите услуги. Като основни ползи от сътрудничеството Ви с нас могат да се отбележат:

  1. Бърза и качествена организация на нашата работа.
  2. Лоялност към нашите клиенти и партньори.
  3. Широк спектър от услуги в областта на оползотворяване на отпадъците.

Основна задача на нашата компания е оползотворяване на отпадъците. Всички отпадъци се сортират и обработват с помощта на модерна технология, а след това се транспортират до предприятията за рециклиране. Към нашите важни цели и задачи можем да добавим и подържането на стабилни взаимоотношения с нашите клиенти. Непрекъснато повишаваме знанията и компетенциите си в областта на управление на отпадъците, по правилното им третиране и въвеждане на нови високотехнологични производства за усвояване на рециклируемите суровини.

Свържете се с нас сега!

Нуждаете се от извозване, съхранение и сепариране на отпадъците?