Вестниците се разлагат в природата от един месец до цял сезон

Вестниците се разлагат в природата от един месец до цял сезон