Най-голяма е загрижеността за замърсяването на въздуха (56%) и водата (50%), както и за генерирането на отпадъци и изчерпването на природните ресурси.

Най-голяма е загрижеността за замърсяването на въздуха (56%) и водата (50%), както и за генерирането на отпадъци и изчерпването на природните ресурси.