Опазването на околната среда е важно за европейците

Опазването на околната среда е важно за европейците