95% от 28 000 интервюирани граждани твърдят, че лично за тях опазването на околната среда е важно

95% от 28 000 интервюирани граждани твърдят, че лично за тях опазването на околната среда е важно