Намерението беше заявено на общоселско събрание. © Маргарита Петрова - Дарик

Намерението беше заявено на общоселско събрание. © Маргарита Петрова – Дарик