FAQ

Често задавани въпроси

Какво е пунт за събиране на вторични суровини?

Пункт за събиране на вторични суровини е всяка площадка, която има съответните разрешителни за дейността.

Какви услуги предоставя Пламси ООД?

Пламси ООД се специализира в изкупуването и преработката на вторични суровини. Изкупуваме всякакви отпадъци от стъкло, пластмаса, хартия и метал.

Има ли суровини в моя отпадък?

Отпадъците са сериозен източник на суровини и енергия, което превръща рециклирането във все по-примамлив източник на материали, а секторите на опаковането и строителството в много голяма степен разчитат на рециклирани материали.

Къде са вашите пунктове за вторични суровини?

Нашето дружество има пунктове за приемане на вторични суровини в три населени места, с адреси както следва:

 1. Град Белене, община Белене, област Плевен, улица Любен Каравелов № 47-А, телефон: 0888 14 68 37, лице за контакт Слави Шкодров
 2. Село Муселиево, община Никопол, област Плевен, телефон 0886 36 84 36, лице за контакт Маргарита Ангелова
 3. Село Новачене, община Никопол, област Плевен, телефон 0885 91 91 80, лице за контакт Христо Мичев

Изкупувате ли отпадъци от стъкло?

Да, изкупуваме всички видове отпадъци от стъкло. Изкупуваме бутилки и буркани, бутилки и чаши за еднократна употреба, бели стъклени отпадъци, цветни стъклени отпадъци, несортирани отпадъци от стъкло, прозоречна стъклария.

Изкупувате ли отпадъци от хартия?

Да, изкупуваме всички видове отпадъци от хартия и картон, както следва; смесена домакинска хартия, мека смесена хартия, твърда смесена хартия, изрезки от картон за кутии, вестникарска хартия (обезмаслена), индустриални опаковки, хартия от вестници, списания, вълнообразен картон (велпапе), двойно сортиран вълнообразен картон, употребявана кафява хартия (КРАФТ), смесени изрезки от кафява хартия (крафт).

Изкупувате ли отпадъци от пластмаса?

Да, дружеството ни изкупува всички видове отпадъци от пластмаса, найлон, съдове от твърда пластмаса, пластмасов филм, както следва; съдове от твърда пластмаса, пластмасови бутилки, пластмасов филм, всички употребявани опаковки от пластмаса, найлон, пластмаса от излязло от употреба ЕЕО (електрическо и електронно оборудване).

Изкупувате ли отпадъци от метал?

Да, дружеството ни изкупува всички видове отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба конструкции, МПС, машини, съоръжения, възли и детайли от метал. Изкупуваме черни метали, цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства (МПС), акумулаторни батерии, излязло от употреба електрическо и елктронно оборудване (ЕЕО).

Какви са правилата за продажба на вторични суровини за юридически лица?

Приемането и предаването на отпадъци от юридически лица в базите на Пламси ООД се извършва съгласно чл.8 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗУО, въз основа на сключен договор и СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД по образец.

Какви са правилата за продажба на вторични суровини за физически лица?

Приемането и предаването на отпадъци от физически лица в базите на Пламси ООД, се извършва въз основа на сключен договор, представяне на лична карта и съгласно чл.39 ал.2 от ЗУО и попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД по образец.

Приемате ли във вашите пунктове за вторични суровини, старо кухненско оборудване?

Да, изкупуваме всякакво старо кухненско оборудване, както следва стари хладилници, стари телевизори, стари радиоапарати, стари кухненски и отоплителни печки.

Приемате ли за изкупуване стари компютърни конфигурации?

Да, приемаме всякакво остаряло офис оборудване, както следва: компютри, монитори, скенери, принтери, телефони и телефонни централи, копир машини и консумативи, факс апарати, телекс апарати и др.

Защо да рециклираме?

Депонирането не е правилен подход за планиране и реализация на отпдъците. Депата са основен източник на замърсяване на околната среда с метан, парников газ, който е 21 пъти по силен от въглеродния диоксид. Доказано е, че съществува токсично инфилтриране, което може да замърси почвата и подпочвените води.

Рециклирането спестява ли пари?

Рециклирането спестява пари, избягва се използването на депа за отпадъци и най-вече полезно е за всички и е лесно за използване. За да разберем ползата от рециклирането ние трябва да разгледаме целия жизнен цикъл на даден продукт – от добива и преработката на суровия материал, след това в производството на продукт до окончателното му изхвърляне от употреба. Рециклирането създава система – затворен цикъл, при която излезлите от употреба продукти се връщат обратно при производителите за използването им в нови продукти. Това предотвратява замърсяване и унищожаване, което се случва, когато нови материали например дървета или метали се извличат от природата.

Какво се случва със суровините?

Стъклените бутилки се превръщат в нови стъклени бутилки, алуминиевите кенове се превръщат отново в алуминиеви кутии и могат да се рециклират за неопределен период от време, стоманата може да се превърне отново в стоманени продукти, като например автомобилни части и може да се рециклира отново и отново. Пластмасовите бутилки се рециклират в дрехи, килими, автомобилни части или нови пластамсови бутилки.
Хартията се рециклира в нова хартия, а някои видове хартия може да се рециклира до седем пъти.

Какво са вторични суровини?

Събирането на вторични суровини е процес, при който отпадъците се преработват така, че да се произведе суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти. Процесът на рециклиране допринася за спестяване на необработените суровини, от една страна и намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда, от друга и поради това технологиите за рециклиране са важни както във финансов, така и в екологичен аспект.

Важно е

Как да намаляваме отпадъците в ежедневието?

На работното място?

 • Както в офиса така и у дома, давайте приоритет на и-мейл комуникацията, вместо използването на факс или класическата поща. Отпечатвайте само тези страници, които наистина са ви нужни и използвайте листовете двустранно.
 • Не забравяйте да върнете празните касети на фирмата доставчик, за да могат да бъдат презареждани. Освен факта че помагате за опазването на околната среда, тази малка по мащаб дейност помага и за създаване на нови работни места.
 • Използвайте собствена чаша за чай или кафе! По този начин ще спестите запълване на кошчето за отпадъци с пластмасови чаши.
 • Защо да не се съхранява използваната хартия в офиса в едно чекмедже, така че да можете да използвате листовете за чернови и др.?
 • Избирайте офис консумативите, като давате приоритет на такива за многократна употреба. Канцеларски материали, които са рециклирани или са от рециклируеми материали и продукти и имат екомаркировката на Европейския съюз!
 • Помислете за закупуване на кафе, чай и други продукти в големи пакети, а не в малки опаковки; така ще генерирате по-малко отпадъци и ще спестите пари.
 • Помислете за предоставяне на старото електронно оборудване на НПО и сдружения, а така ще им дадете втори живот.

По време на хранене?

 • Избери за готвене пресни хранителни продукти, по този начин ще се храните здравословно и ще спестите много на отпадъци от опаковки, в сравнение с пакетираната готова храна.
 • Не забравяйте да използвате тези продукти, които имат кратък срок на годност. Като се погрижите те да бъдат в предната част на хладилника или в достъпен шкаф – това е прост начин за всички, да намалят изхвърлянето на отпадъци.
 • Напълнете кана с вода от чешмата! Ще спестите парите, за закупуване на бутилирана вода и ще ограничите броя на изхвъляните пластмаса губи!
 • Когато отивате на пикник, сложете храната в кутии и вземете ежедневни прибори за хранене. По този начин ще има по-малко боклук, който разбира се ще трябва да бъде хвърлен в най-близката кофа за боклук, а по добре да го сложите в раницата и да го сложите в контейнерите за разделно събиране.

Как да променим навиците си за пазаруване?

 • Избирайте продукти, които имат еко-етикети. Европейски или национални еко-етикети са официални сертификати, които гарантират качеството на продуктите, както и намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл. Няколкостотин продукти (включително учебни помагала, чували за смет, стоки за бита, филтри за кафе …) са снабдени с еко-етикети, за да ги избираме вместо другите стоки.!
 • Избирайте продукти с по-малко опаковки и избягвайте продукти за еднократна употреба. От първия момент на покупката, можете да подберете продуктите, който ще генерират по-малко отпадъци. Ще спестите суровини и ще помогнете за ограничаване на замърсяването, причинено през производствения процес. Ще спестите и пари!
 • Избери, продукти в насипно състояние. Така не само ви излиза по-ефтино, но и помага за свеждане до минимум на отпадъците от опаковки. Опаковката представлява 23% от теглото на нашите битови отпадъци, както и значителна част от обема на контейнера за смет.
 • Купувайте в количества, които са адаптирани към вашите нужди. Закупуването на такова количество храна, което е добре адаптирано към вашите нужди, ви позволява да избегнете генерирането на отпадъци, но също и да ви спести изхвърлянето на продукти, за които сте платили.
 • Използвайте торби за многократна употреба за пазаруване. Торбичките за еднократна употреба от търговски центрове се използват за средно 20 минути, преди да бъде изхвърлени. Те не само, че се превръщат в отпадък, но са и изключително опасни за околната среда. Например найлоновите торбички, които попаднат в морето ще убият морските костенурки, делфините и акулите, които ги поглъщат вместо медузи.
 • Използвайте екологичните-презареждащи се продукти. Повторното пълнене е екологично и е възможно за много продукти – доливане на битови продукти, козметика, както и някои храни.

В свободното време?

 • Запазване на батерията: у дома, включете малки уреди в мрежата или използвайте акумулаторни батерии … така ще спестите пари.
 • Опитайте се да се избегне ненужно закупуване на продукти, особено около празници и празнични дни.
 • Изберете за подарък по повод рожден ден например билет за концерт, така ще спестите опаковките, а ще изненадате приятно получателя на подаръка.

В училище?

 • Когато става въпрос за закупуване на нови училищни материали, проверете състоянието на канцеларски материали и пособия, които са останали от предишната година, за да видим дали те могат да бъдат използвани още веднъж. За тези позиции, които все още трябва да бъдат закупени, да изберете материали, които идват с екомаркировка, или тези, които изглеждат трайни и ще издържат повече!
 • По време на закуска, носете храната си в съдове за многократна употреба.
 • Ограничете използването на хартия, като пишете от двете страни на листа.

У дома?

 • Отказ за енергоемки крушки. Енергийно ефективната крушка използва 80% по-малко електричество, и трае от 6 до 8 пъти по-дълго!
 • Отказ от продукти за еднократна употреба и покупка на същите за многократна употреба, защото те създават много по-малко отпадъци! Някои примери са почистващи кърпи, самобръсначки, чаши, зареждащи химикалки, акумулаторни батерии … и т.н.
 • Преди да изхвърлите ненужната вещ, разберете за евентуалната и повторна употреба, за сдруженията и специализираните фирми във вашия район, които биха могли да дадат нов живот на непотребната за вас вещ!
 • Купи сапун вместо душ гел. С по-малко опаковки, покупката на сапун помага за намаляването на отпадъците!
 • Борба срещу излишните хартиени отпадъци: сложи стикер на пощенската си кутия „No Junk Mail“.
 • Повече от 30% от теглото на нашите кофи се състои на биоразградимите отпадъци (кухненски отпадъци, градински отпадъци, пепел и т.н.), като компост. Да поставим зелените отпадъци в отделни съдове  ще означава, че изхвърляме по-малко и да получим отличен източник на хранителни вещества за цветята и зеленчуковата градина.
 • Повторна употреба и ремонт до колкото е възможно! От 13-25 милиона килограма електрическо и електронно оборудване, като хладилници, телефони, компютри и т.н. са изхвърлят годишно, но тези продукти често съдържат вредни съставки, като олово или живак, и повечето от тях могат да бъдат ремонтирани или се използват повторно. Помислете за даване на използваните уреди и нежелан мебели на организации и фирми, които ще поемат работата на възстановяването им.
 • Дайте на вашите нежелани дрехи втори живот, като ги подарите на благотворителни акции, сдружения или на приятели и членове на семейството.
 • Купите памперси за многократна употреба на детето си. Докато детето навърши 3 години, броят на памперси, които използвате може да достигнат 5000-6000, т.е., около един тон на замърсени пелени. Вие ще спестите значително количество отпадъци и пари.

Направи си сам?

 • Защо не наемате градинарски инструменти, от които се нуждаете само от време на време, или например назаем от съседа?
 • Помислете за закупуване на естествен тор, който е адаптиран към методите на биологичното земеделие. Дори по-добре-започнете домашното компостиране и използвайте компост за наторяване!
 • Наемете материали. Защо не наемете материалите от които се нуждаете?

12 добри навика за намаляване на отпадъците?

 • Използвайте торби за многократна употреба
 • Поставете стикер „НЕ на нежелана поща“ на пощенската си кутия
 • Старайте се да нямате хранителни отпадъци
 • Купувайте в насипно състояние или в големи размери опаковки
 • Купете пълнещи се или зареждащи се продукти
 • Пийте вода от чешмата
 • Ограничете използването на принтера
 • Лимитирайте използването на принтера
 • Започнете да компостирате
 • Правете дарения със старите си дрехи
 • Заемете или наемате инструменти
 • Ремонтирайте повредените стоки и оборудване

Свържете се с нас

Ако не намирате отговор на въпрос, който Ви интересува, моля посетете страницата Контакт и изберете най-удобната форма да се свържете с нас. Ние сме готови да обсъдим всеки въпрос, който е в нашите компетенции.