Задлъжнялостта на банките, предприятията и домакинствата играе неблагоприятна роля