В края на живота си превозните средства, са подходящи не само за претопяване.

В края на живота си превозните средства, са подходящи не само за претопяване.