Хартия

Рециклируеми суровини от хартия

Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал.

Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровина годна за рециклиране.

Класификация по ISRI

Някои типове отпадъчна хартия, класифицирана според стандартите на ISRI (Институт за Рециклиращата Промишленост), които дружеството ни преработва:

 • Смесена домакинска хартия: Състои се от смес от различни по качество хартия без ограничение за вида на влакнестата структура, обикновено генерирана от домакинствата, чрез системите за разделно събиране на отпадъци. Забранените материали не бива да надвишават 2%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 5%.
 • Мека смесена хартия: Състои се от смес от различни по качество хартия без ограничение за вида на влакнестата структура. Забранените материали не бива да надвишават 1%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 5%.
 • Твърда смесена хартия (HMP): Състои се от чиста, сортирана смес от различни по качество хартия, съдържаща не повече от 10% целулоза. Забранените материали не бива да надвишават 0.5%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 3%
 • Изрезки от картон за кутии: Състои се от нови изрезки от хартия, използвана за призводството на сгъваеми картони, готови кутии или други подобни картонени продукти. Забранените материали не бива да надвишават 0.5%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 2%
 • Индустриални опаковки: Състои се от хартия, използвана за опаковане на ролки, връзки, или пачки от готова хартия. Забранените материали не бива да надвишават 0.5% Общото количество на чужди включвания да не надвишава 3%
 • Хартия от вестници: Състои се основно от вестнци. Забранените материали не бива да надвишават 1%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 5%
 • Вестникарска хартия, обезмастилена (#7 ONP): Състои се от сортирани, свежи вестници, непрегорени от слънцето, съдържащи не повече от нормалния процент дълбок печат и цветни секции. Може да съдържа списания. Забранени материали не се допускат. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 0.25%
 • Списания (OMG): Състои се от списания, каталози и други подобни печатни издания, с обложки. Могат да съдържат малък процент новинарска хартия, без обложки. Забранените материали не бива да надвишават 1%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 3%
 • Вълнообразен картон (Велпапе-OCC): Съдържа от велпапе с обшивка от многослоен картон, юта или крафт. Забранените материали не бива да надвишават 1%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 5%
 • Двойно сортиран вълнообразен картон (Велпапе-DS OCC): Състои се от двойно сортиран вълнообразен картон, генериран от супермаркети и/или индустриални предприятия, с обшивка от многослоен картон, юта или крафт. Материалът е специално сортиран,  така че да не съдържа картон, вносно велпапе, пластмаси и восък. Забранените материали не бива да надвишават 0.5%. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 2%.
 • Употребявана кафява хартия (Крафт): Състои се от торби от кафява хартия, без съдържание на нежелани обшивки и остатъци в торбите. Забранени материали не се допускат. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 0.5%.
 • Смесени изрезки от кафява хартия (Крафт): Състои се от нови изрезки от кафява хартия, листи и отпадъчни торби, несъдържащи шита хартия. Забранени материали не се допускат. Общото количество на чужди включвания да не надвишава 0.1%

Повече за ISRI

Класификация по европейския списък

Някои типове отпадъчна хартия, класифицирана според Европейски списък на стандартните типове хартия и картон за рециклиране, които Еко Феникс преработва:

 • Несортирана смесена отпадъчна хартия, нежелателните материали са отстранени: Смес от различни хартии и картони, без ограничаване съдържанието на късовлакнести материали.
 • Сортирана смесена отпадъчна хартия: Смес от различни качества хартия и картон, която съдържа максимално 40 % вестници и илюстровани издания.
 • Сив картон: Напечатан и ненапечатан, с бяло пигментно покритие или без пигментно покритие сив картон или смесен картон, без вълнообразен картон.
 • Отпадъчна хартия от магазините: Използвани хартиени и картонени опаковки, които съдържат не по-малко от 70 % вълнообразен картон останалото е плътен картон и опаковъчна хартия.
 • Отпадъчни опаковки от вълнообразен картон: Използвани опаковки и листове от вълнообразен картон с различно качество.
 • Непродадени илюстровани издания: Непродадени илюстровани издания, с или без лепени гърбове.
 • Непродадени илюстровани издания без лепени гърбове: Непродадени илюстровани издания без лепени гърбове.
 • Телефонни указатели: Нови и използвани телефонни указатели, без ограничения за частта на оцветените страници, с и без лепени гърбове. Разрешени са изрезки.
 • Вестници и илюстровани издания – 1, смесени: Смес от вестници и илюстровани издания, с не по-малко от 50 % съдържание на вестници, с или без лепени гърбове.
 • Вестници и илюстровани издания – 2, смесени: Смес от вестници и илюстровани издания, с най-малко 60 % съдържание на вестници, с или без лепени гърбове.
 • Илюстровани издания и вестници, смесени: Смес от вестници и илюстровани издания, която съдържа не по-малко от 60 % илюстровани издания, с или без лепени гърбове.
 • Хартия за обезмастиляване: Сортирана хартия за графични цели, събрана от домакинствата, вестници и илюстровани издания със съдържание не по-малко от 40 % за всеки вид. Процентното съдържание на негодна за обезмастиляване хартия, трябва с течение на времето да бъде намалено на максимум 1,5 %.

Действителното процентно съдържание се договаря между купувача и продавача.

Запитване за оферта

Изпратете ни кратко съобщение и наш специалист ще се свърже с Вас.

Обратно в продукти

Разгледайте всички предложения