Стъкло

Отпадъци от стъкло

Отпадъците от стъкло лесно могат да бъдат преработени чрез рециклиране

Рециклирането се счита за най-добрия начин за справяне с отпадъците от стъкло. За естественото им разлагане в природата са необходими хиляди години. Подходящите за рециклиране продукти от стъкло могат да бъдат рециклирани многократно без да губят свойствата си. Влагането на рециклирано стъкло за производството на нови продукти не влошават качеството, чистотата и прозрачността им, а тъкмо обратното – явява се задължителен елемент от материалите, използвани в производството.

Основните видове стъкло (без пълно изброяване), ползвани в бита на хората и в промишлеността са:

  • Амбалажна (опаковъчно) стъклария – стъклени опаковки, главно бутилки и буркани;
  • Прозоречно стъкло – използва се за прозорци и витрини;
  • Духана стъклария – уникални продукти от кристал, стъклени производи неподлежащи на серийно производство и т.н.
  • Техническа стъклария – серийно производство на чаши, продукти с оптични свойства, лабораторни стъкларии и т.н.

От множеството продукти, произвеждани от стъкло за най-подходящи за рециклиране се считат предимно стъклените бутилки и буркани, използвани за съхраняване на хранителни продукти като сокове, сладка, консерви, бебешки храни, високоалкохолни и нискоалкохолни продукти  и т. н.

Какво предлагаме?

Суровина с висока степен на чистота (99.99%), която се използва в предприятията за производство на стъклени опаковки. При преработката се получава еднороден по състав и размер стъклен материал (трошки), който не съдържа чужди примеси. Готовата продукция за претопяване се транспортира чрез гондоли към крайни преработватели.

Запитване за оферта

Изпратете ни кратко съобщение и наш специалист ще се свърже с Вас.

Обратно в продукти

Разгледайте всички предложения