Отпадъците от стъкло лесно могат да бъдат преработени чрез рециклиране

Стъкло

Отпадъците от стъкло лесно могат да бъдат преработени чрез рециклиране Рециклирането се счита за най-добрия начин за справяне с отпадъците от стъкло. За естественото им разлагане в природата са необходими хиляди години. Подходящите за рециклиране продукти от стъкло могат да бъдат рециклирани многократно без да губят свойствата си. Влагането на рециклирано стъкло за производството на нови продукти […]
Рециклируеми суровини от хартия

Хартия

Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал. Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровина годна за рециклиране.
Пластмаса-най-новия и разпространен материал за опаковки.

Пластмаса

Пластмасата е най-новия и разпространен материал за опаковки. Днес световното производство на пластмаса надхвърля 80 милиона тона годишно. Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровини годни за рециклиране. Модерната система за контрол, механичното и ръчно сортиране позволяват ефективното отделяне  на твърди и меки смесени пластмаси: […]
Рециклируеми суровели от цветни метали

Цветни метали

Рециклируеми суровини от цветни метали Наши клиенти са преработвателните фирми от страната. В по-голямата си част качеството на продаваните отпадъци от цветни метали се класифицира съгласно спесификация ISRI.  
Банковата гаранция за площадките за метали ще намалее от 25 хил. на 15 хил. лв. © ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Черни метали

Рециклируеми суровини от черни метали Наши клиенти са стоманодобивните предприятия в страната. В по-голямата си част качеството на обработваните и продавани железни отпадъци се класифицират съгласно спесификацията на ISRI. Нашата инвестиция във високопроизводителни машини за обработка на скрап ни позволява да предлагаме конкурентни цени за черни метали и услугите свързани с това.