22 общини събират разделно опасни отпадъци от бита

Проектът се финансира от Българо-швейцарската програма за сътрудничество и е на стойност 8,8 млн. франка

Снимка: © Строителство-Имоти

Снимка: © Строителство-Имоти

22 общини ще събират опасните си отпадъци от бита разделно по проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество на стойност 8,8 млн. швейцарски франка. Официалният старт на дейностите бе даден от министъра на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева и посланика на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел. Това е един от най-важните проекти в областта на отпадъците, каза Василева и обясни, че на територията на Созопол, Левски, Разград, Шумен и Съединение ще бъдат изградени центрове за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата.

Със специално оборудвани моторни превозни средства ще се обслужват и 17 съседни общини. Така пилотната схема ще обхване над 360 хил. жители. Хората ще могат да предават стари бои, лакове, живакосъдържащи препарати, лекарства и други. В момента по-голямата част от тези продукти се изхвърлят в контейнерите. С реализацията на проекта събирането, съхраняването и третирането на опасните отпадъци ще става екологосъобразно.

Центровете в Шумен и Разград ще бъдат големи, a в останалите три населени места – Созопол, Левски и Съединение, ще са по-малки. Те ще са оборудвани с контейнери, варели, бидони, кутии и други съдове за съхранение, както и с мотокари, везни, колички, инструменти и защитни облекла за работещите. Ролята на мобилни пунктове ще изпълняват специално оборудвани микробуси с общо тегло до 3,5 тона, в които всеки опасен отпадък ще се събира разделно.

С Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) изминахме дълъг път и вече може да говорим за истинска реализация на този проект, каза посланикът на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел. Той изрази надежда, че общините ще доразработят и доразвият добрите практики. По Българо-швейцарската програма за сътрудничество се реализира още един амбициозен проект – за екологосъобразно обезвреждане на пестициди с изтекъл срок на годност, на стойност 23 млн. швейцарски франка. Изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Колева подчерта, че за успеха на начинанието се разчита на активността на гражданите.

Върху терените, които се предоставят на предприятието за срок до 31 май 2019 г., ще бъдат изградени центрове за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата.

 

 

 

Източник: © Строителство имоти

Технология за преработка на битови отпадъци представиха в Стара Загора
Деца спасиха 520 дървета от изсичане