Защо да рециклираме?

Депонирането не е правилен подход за планиране и реализация на отпдъците.

Депата са основен източник на замърсяване на околната среда с метан, парников газ, който е 21 пъти по силен от въглеродния диоксид. Доказано е, че съществува токсично инфилтриране, което може да замърси почвата и подпочвените води.

Национален ученически екопарламент

Рециклирането спестява пари,  избягва се използването на депа за отпадъци и най-вече полезно е за всички и е лесно за използване.

За да разберем ползата от рециклирането ние трябва д разгледаме целия жизнен цикъл на даден продукт – от добива и преработката на суровия материал, след това в производството на продукт до окончателното му изхвърляне от употреба. Рециклиране създава система-затворен цикъл, при която излезлите от употреба продукти се връщат обратно при производителите за използването им в нови продукти. Това предотвратява замърсяване и унищожаване, което се случва, когато нови материали например дървета или метали се извличат от природата.

Рециклирането намалява замърсяването

Когато в производството се използват рециклирани материали ще бъдат избегнати екологични щети причинени от добив на метали, нефт, изсичане на дървета.

 • Производството на рециклирана бяла хартия е с 74% по-малко замърсяване на въздуха и 35% по-малко замърсяване на водата.
 • Използването на рециклирани алуминиеви кутии за безалкохолни напитки ни дава в резултат 95% по-малко замърсяване на въздуха и 97% по-малко замърсяване на водата.
 • Рециклирането и повторното производство са с 194 пъти по-ефективни при намаляване на парниковите емисии.
 

Знаете ли, че …?

 • Почти 90% от това, което изхвърляме може потенциално да бъде възстановена чрез повторна употреба, рециклиране или компостиране.
 • Някои държави в света рециклират и компостират повече от 60% от своите отпадъци.
 • Все повече хора по света прегръщат идеята за правилно рециклиране и компостиране на отпадъците.

Какво се случва?

 • Стъклените бутилки се превръщат в нови стъклени бутилки.
 • Алуминиевите кенове се превръщат отново в алуминиеви кутии и могат да се рециклират за неопределен период от време.
 • Стоманата може да се превърне отново в стоманени продукти, като например автомобилни части и може да се рециклира отново и отново.
 • Пластмасовите бутилки се рециклират в дрехи, килими, автомобилни части или нови пластамсови бутилки.
 • Хартията се рециклира в нова хартия. Някои видове хартия може да се рециклира до седем пъти.

Защо да рециклираме?

Рециклирането е ежедневна дейност и е чудесен начин да се защити околната среда и да се стимулира икономиката на страната.

 • Рециклирането спестява ресурси.
 • Предпазва от замърсяване.
 • Подържа общественото здраве.
 • Създава работни места.

Рециклирането спестява енергия!

С рециклиране на около 30% от отпадъците всяка година в САЩ спестяват равностойността на  11,9 милиарда галона бензин годишно (54 млн тона) и намаляват парниковите газове в еквивалент на 25 милиона коли на пътя.

Фигура 1. Процент на спестената енергия, чрез рециклиране в сравнение с използваните суровини. Източник: “Environmental Benefits of Recycling,” National Recycling Coalition, 2005
 
 
Алуминий
Пластмаса
Стомана
Стъкло
Хартия

Рециклирането създава работни места.

В индустрията за рециклиране има повече заети работни места в сравнение с автомобилната промишленност. За всяко работно място в депо за отпадъци има 25 работни места повече в отрасъла за рециклиране.

Таблица 1. Рециклирането създава работни места 

 
 
 
Източници: City of Fort Collins, 2006. “Why Recycling Matters.” Container Recycling Institute, 2002. “Trashed Cans: The Global Environmental Impacts of Aluminum Can Wasting in the U.S.” Deneen, S., 2006. “Recycling Has Come a Long Way.” Eco-Cycle. 2006. EPA, 2005. “Energy Impacts of Waste Management.” ILSR, 2005. “Recycling Means Business.” Lee, Dr. G. Fred, 2004. “Flawed Technology of Subtitle D Landfilling of Municipal Solid Waste.” MIT Dept. of Facilities. 2006. “Environmental Initiatives.” Morris, J. 2004. “Comparative LCAs for Curbside Recycling Versus Either Landfilling or Incineration with Energy Recovery. ”International Journal of Life Cycle Assessment.“