Reduce, Reuse, Recycle

Reduce - Reuse - Recycle

Трите “R” в опазването на околната среда – Reduce, Reuse, Recycle

Нашата планета не може да върви в крак с нуждите на човечеството, тъй като хората превръщат ресурсите на Земята в отпадъци по-бързо, отколкото природата може да превърне отпадъците обратно в ресурси.

Ние всички трябва да предприемем действия по опазването на околната среда сега, защото ние живеем на земята с милиони други видове.

Reduce – едно от трите “R” в опазването на околната среда

Това означава намаляване на потреблението, намаляване на всичко, което използваме и най-вече използването на суровини и продукти, които не могат да бъдат заменени (невъзобновяеми) и на тези, които не могат да се разложат (не-биоразградими).

Нашата планета разполага с ограничени ресурси, много от които не могат лесно да бъдат заменени или подновени; минерали и руди, въглища, нефт и природен газ; всички те са произведени в продължение на милиони години и са на път да бъдат изчерпани.

Основният проблем произтича и от факта, че с добива на тези ресурси от земята се освобождават химически вещества и съединения, които пречат на баланса в природата. И не е само това, като се има впредвид, че с производството на продукти се изразходва много енергия и се изхвърлят много фабрични отпадъци, така че в интерес на човечеството е да се сведе до минимум производството и потреблението. Независимо от това, което рекламите и обявите се опитват да ни убедят, консумтаорските настроения са в противоречие с природата. Така, че това, което трябва да направим е сериозно да намалим вещите, продуктите, които използваме. Те могат да бъдат заменени с повторно използваеми или възобновяеми.

Освободете се от навика да използвате пластмаса

Кажете НЕ на пластмасовите пазарски чанти, PVC, пластмасови чаши и подноси, на всички продукти, които са направени от повече от 90% пластмаса.

Купувайте стоки, които са биоразградими и възобновяеми.

Всеки път, когато сте на път да купите нещо ново, помислете върху това, дали наистина имате нужда или просто го искате. Помислете за това от какво е направена желаната стока и колко дълъг ще е ефекта върху нашата планета, след нейната употреба. Мислете зелено, бъдете шик, като избирате разумно и с грижа към всички други видове обитаващи нашата планета. Те разчитат на нас, за да могат да оцелеят.

Re-Use – второто “R” в опазването на околната среда

Повторното или многократно използване е едно от трите неща, които всички можем да направим, за да се намали въздействието ни върху околната среда. Днес, с нарастващия брой на населението на земята, с изчерпването на природните ресурси е изключително важно да дадем втори живот на непотребните си вещи, да се борим с разточителността.

Ние всички трябва да променим навиците си. Колко често сме захвърляли вещи, защото вече не харесваме формата им, колко често сме заменяли електрическо оборудване, защото на пазара има ново, колко често сме сменяли мобилен телефон или компютър, зашото покритието му е протрито?

Покупката на нови вещи, означава използването на нови суровини, на още енергия, която в повечето случаи ще бъде набавена от изкопаеми горива, ще бъде отделен повече въглероден двуокис в атмосферата и влошаване на глобалното затопляне.

Всяка вещ, всеки продукт, всичко си има живот преди и след като го използваме, живот който има голямо влияние върху света около нас.

Бъдете креативни! Дайте втори живот на непотребните си вещи!

Ето и няколко идеи за това:

 • Продайте ги на хора, които имат нужда от тях.
 • Разменете с приятели или колеги, в замяна на нещо тяхно.
 • Дайте ги на благотворителни организации
 • Предайте ги в местния център за рециклиране

Идеите са подходящи за електрооборудване, книги, списания, CD-та, DVD-та, електронни игри, видеокасети и т.н.

Повторната употреба спестява пари, а най-важното е, че правим нещо добро за околната среда! Започнете още днес!

Recycle – Третото “R” в опазването на околната среда

За рециклирането, повторното или многократно използване на суровините се говори много в последните години, но тук ще изброим най-важните ползи от рециклирането в опазване на околната среда:

 • Рециклирането е най-важната човешка дейност в опазването на околната среда, тъй като използва ценните природни ресурси повторно
 • Рециклирането премахва добива и преработката
 • Рециклирането спомага за намаляване на количеството изкопаеми природни суровини
 • В производството се изразходва по-малко енергия при използването на рециклируеми материали
 • По-ниски разходи за транспорт, по-ниски разходи за обезвреждане на химикали при добива на руди и т.н.
 • По-нисък въглероден отпечатък
 • По-малко отпадъци в депата и природата

Над 60% от нашите оптпадъци могат да бъдат рециклирани. Просто измийте вече използваната бутилка например и я пуснете в контейнера предназначен за това.


 

Източници: Youtube | Natracare Sisters

Пластмаса или чиста природа?
За колко време се разлагат в природата битовите отпадъци