Производственната структура на “ПламСи” ООД е разположена на 10350 м² площ с облужващ сграден фонд (цехове, халета, административни сгради).

Всяка от нашите търговски бази е оборудвана със специализирана техника за качествена обработка и сортиране на приеманите отпадъчни материали, собственни 50 тонни кантари, електронни везни, площадки и помещения за съхранение на получените суровини и материали.

Автомoбилния парк е модерен, технически изправен и надежден при изпълнение на ежедневните графици. Дружеството, разполага с тежкотоварни автомобили (специални автомобили, контейнеровози с кранове, товарни автомобили с щипки), мотокари, контейнери за хартия, хидравлични преси, комбиниран багер, лекотоварни машини и самосвали, собственна работилница за нестандартни технически решения, развойна дейност и ремонтни работи.

Доброто техническо осигуряване в съчетание с модерно управление и администриране извеждат дружеството ни на водеща позиция в бранша за района на централна северна България.

Управители

Силвия Мичева

Управител на Пламси ООД

Стремим се към постоянно повишаване на качеството на нашите услуги, към създаване на доверие в нашите клиенти и партньори.

Христо Мичев

Управител на ТБ Новачене

Опазването на околната среда е приоритетен ангажимент за човечеството. Със своята работа ние даваме своя малък принос за това.

Маргарита Ангелова

Управител на ТБ Муселиево

Оползотворяване на ресурсите и опазването на околната среда са неотменим ангажимент за всяко общество.

Слави Шкодров

Управител на ТБ Белене

За постигането на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти.